รูปแบบการใช้งานของ Cloud Computing

Cloud Computing นับว่าเป็นระบบการทำงานรูปแบบออนไลน์ ที่สามารถเรียกใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา แค่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้ ซึ่งรูปแบบการทำงานประเภทนี้จะเหมาะอย่างมากกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 แต่ทั้งนี้รูปแบบการใช้งานของ Cloud Computing สามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบตามแต่การใช้งาน 

 

3 รูปแบบการใช้งานของ Cloud Computing 

 

โดยทั้ง 3 รูปแบบการใช้งานของ Cloud Computing สามารถแบ่งได้ดังนี้ Public Cloud, Private Cloud และ Hybrid Cloud โดยทั้ง 3 รูปแบบการใช้งานจะแตกต่างกันออกไป ดังนี้ 

 

 

  • Public Cloud

 

Public Cloud คือ ระบบการประมวลผลหรือการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งาน ซึ่งจะเป็นรูปแบบการเก็บบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์สาธารณะ ถ้าจะอธิบายแบบให้เห็นภาพก็คือเซิร์ฟสาธารณะ เปรียบเสมือนมุมของผู้ให้บริการที่จะเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานแบบสาธารณะเอาไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เดียวกัน ถึงจะใช้เซิร์ฟเวอร์สาธารณะเดียวกัน แต่ผู้ใช้งานจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของคนอื่นได้ หากไมาได้รับอนุญาต ถือว่ามีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง

ทั้งนี้ข้อดีของ Public cloud คือ การใช้งานง่าย มีความสะดวกรวดเร็ว และเป็นรูปแบบ Cloud ที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เพราะช่วยเสริมการทำงานร่วมกับผู้ใช้งานอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย

 

 

  • Private Cloud

 

Private Cloud คือ ระบบการประมวลผลและรูปแบบการจัดเก็บของผู้ใช้งานจะถูกเก็บบนนเครื่องเซิร์ฟเวอร์แบบส่วนตัว ทำให้ผู้ใช้งานระบบ Private Cloud มีความเป็นส่วนตัวสูง ซึ่งข้อดีของระบบนี้คือ ผู้ใช้งานสามารถกำหนดค่าต่างๆ ได้ตามความต้องการ รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยที่มีระบบป้องกันข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลได้ยากกว่าระบบ Public Cloud ซึ่งระบบ Cloud อันนี้เองก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน 

ทั้งนี้ข้อดีของ Private Cloud คือ ช่วยควบคุมการบริการและการดูแลระบบได้ชัดกว่า เนื่องจากผู้ใช้งานสามารถกำหนดค่าในการจัดการได้ ลดปัญหาการเชื่อมต่อและลด Latency หรือระยะเวลาการตอบสนองได้มากกว่า แถม Private Cloud ทางองค์กรที่ใช้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรทั้งหมดได้ด้วยตัวเอง

 

 

  • Hybrid Cloud

 

Hybrid Cloud คือ ระบบ Cloud ที่ใช้ร่วมกันระหว่าง Public cloud และ Private Cloud ทำให้องค์กรที่ต้องการบริหารจัดการระบบสามารถทำได้ทั้งในส่วนสาธารณะและส่วนตัว เพื่อให้มีการทำงานที่คล่องตัวมากกว่า ความปลอดภัยก็มากกว่า ซึ่ง Hybrid Cloud จึงเป็นการใช้งาน Cloud Computing ที่ได้รับประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสุดที่ในบรรดารูปแบบของ Cloud Computing ทั้งหมด 

โดยข้อดีของ Hybrid Cloud คือลดต้นทุนบางส่วนในการจัดการให้น้อยลง เพราะรูปแบบที่อยู่ระหว่าง Public cloud และ Private Cloud ทำให้ช่วยลดข้อเสียของการใช้งานทั้ง 2 รูปแบบนี้ไปได้ และเป็นการนำข้อดีของทั้ง 2 รูปแบบมาใช้งาน